Dosier Grup Ovella Negra

Avís legal

1. IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

La identitat i la resta d'informació sobre la companyia titular del web s'estableix en l'apartat Qui som accessible a la pàgina principal del present lloc web.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Les presents condicions (d'ara endavant denominat Avís legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquest lloc web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d'usuari i suposa l'acceptació plena per aquest usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís legal. El titular del web pot oferir a través del web, serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei, el present Avís legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del web per altres usuaris. Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, canvi, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present lloc web. L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

4. PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. El titular del web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: administrador@ovellanegra.net

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al mateix, així com dels elements continguts en el lloc ia les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers. En aquest sentit, el titular d'aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines webs estan protegits per la llei. El titular del web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús públic i / o comercial a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines webs i els serveis oferts en les mateixes. L'usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d'aquest web i pàgines webs pertanyents al mateix amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del web. Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del titular de la web o del titular dels mateixos. Oposició al press-clipping sense autorització: en particular,, el titular del web, editor de la publicació periòdica (diari o revista) objecte d'aquest lloc web, i titular de la totalitat dels drets de caràcter patrimonial sobre aquesta obra, s'oposa expressament a la reproducció comercial dels continguts d'aquesta publicació digital (entre d'altres, articles periodístics, fotografies, il·lustracions, columnes, classificats, etc.) sota la modalitat de revistes o recopilacions de premsa (press-clipping), a través de qualsevol procediment i suport, sense comptar amb l'autorització expressa i escrita del seu editor, a l'efecte del que estableix l'article 32.1, paràgraf segon, de la llei de propietat intel·lectual.

6. ACCÉS

L'accés al lloc web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït. No obstant, alguns dels serveis i continguts oferts per GRUP OVELLA NEGRA poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini. Quan sigui necessari que l'usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d'aplicació el que disposa aquest Avís legal. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del lloc web per part de menors d'edat legal, havent d'obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, d'acord amb la normativa vigent.

7. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

7.1. Responsabilitat per l'ús del web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular del web, seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'usuari. El titular del web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el web, no obstant, el titular del web no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest web. L'usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, les execucions extrajudicials judicial, iniciada per terceres persones contra el titular del web basada en la utilització per l'usuari del web. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular del web amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

7.2. Responsabilitat pel funcionament del web

El titular del web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del web. Així mateix, el titular del web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular del web. El titular del web està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

7.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el web i les pàgines webs pertanyents al mateix poden conduir l'usuari a altres webs gestionats per tercers. El titular del web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. El titular del web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

8. ESPAIS I EINES DE PARTICIPACIÓ

8.1. El lloc web posa a disposició de l'usuari diferents espais i eines de participació per fomentar la conversa i l'intercanvi d'idees i opinions entre els usuaris. El seu objectiu és romandre obert i accessible per a qualsevol sempre que es respectin unes normes de convivència i respecte bàsiques.

8.2. Normes de participació: GRUP OVELLA NEGRA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, Pornogràfic, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, segons la seva opinió, no resultessin adequats per a la seva publicació. Tampoc es toleraran els intents de suplantar la identitat de terceres persones ni la publicació de dades de contacte privats. Tampoc s'aprovaran missatges que continguin 'spam’ o publicitat ni aquells amb enllaços a llocs que res tinguin a veure amb el motiu de la conversa.

En qualsevol cas, GRUP OVELLA NEGRA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació i es reserva el dret de suprimir, per qualsevol raó i sense previ avís, qualsevol informació o contingut generat en els espais de participació.

9. CONTINGUTS GENERATS PER L'USUARI

9.1. En el cas que l'usuari enviï continguts de qualsevol tipus al lloc web, el mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

9.2. L'usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a GRUP OVELLA NEGRA per qualsevol dany derivat de qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa. GRUP OVELLA NEGRA es reserva la facultat de decidir la divulgació o publicació dels continguts enviats per l'Usuari.

9.3. En el cas que els continguts enviats pels Usuaris continguin imatges (incloent per tant l'avatar) l'usuari declara i garanteix i accepta que és major d'edat, que és l'autor o titular dels drets de les imatges i que aquestes imatges han estat realitzades amb el consentiment de les persones que apareixen en les mateixes. GRUP OVELLA NEGRA es reserva la facultat de comunicar públicament les imatges que estimi convenient i queda facultada per reproduir i comunicar les mateixes en tots els mitjans i suports del Grup.

9.4. L'usuari cedeix a títol gratuït a GRUP OVELLA NEGRA, sense caràcter d'exclusiva, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, en relació als continguts enviats (fotografies, imatges amb o sense moviment, textos, informacions, bases de dades, enregistraments sonors o qualssevol altres obres o prestacions). L'esmentada cessió es realitza per a tothom, per la durada màxima actualment prevista en la Llei de Propietat Intel·lectual i amb expressa facultat de cessió a tercers.

10. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

10.1. A través de formularis

Sense perjudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis del lloc web i les seves pàgines webs, cuando el usuario facilite sus datos de carácter personal está autorizando expresamente al titular del web, sin prejuicio de las especificaciones que se puedan encontrar en cada formulario, al tratamiento de sus datos personales para las siguientes finalidades:

  • Gestionar la participación del usuario en los concursos y sorteos de la presente web en los que expresamente se inscriba.
  • Realizar la gestión de los comentarios que el usuario realice sobre el contenido de la presente web, siempre bajo los términos y condiciones establecidos en el presente aviso legal.
  • Hacerle llegar la información de ofertas y servicios que se crean de su interés.

El titular del web incorporará los datos facilitados por el usuario en un fichero titularidad del mismo debidamente comunicado a la Agencia de Protección de Datos.

10.2. A través de redes sociales

La empresa titular de la web entiende por red social aquellos portales web orientados a fomentar la comunicación y relación entre los usuarios del mismo. (Por ejemplo, Facebook, Twitter o Google, pudiendo añadirse aquellas redes sociales que la empresa titular de la web entienda de su interés.).

Per això, para aquellos casos en los que los usuarios faciliten la información necesaria para el registro mediante conexión a alguna red social, se le informa que dicha información será tratada en función de las especificaciones determinadas en el apartado 7.1 del presente aviso, siendo la finalidad del tratamiento de los datos el poder ofrecer al usuario los diferentes servicios web puestos a su disposición, así como hacerle llegar la información de ofertas y servicios que se crean de su interés.

A su vez, la empresa titular de la web le informa que se reserva la potestad de establecer aquellas interacciones con el usuario que la propia red social asociada permita, siempre relacionadas con las finalidades anteriormente establecidas.

10.3. ‘Cookies

Este web utiliza ‘cookies’. Los ‘cookiesson pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que nos permiten conocer la fecha y la hora de la última vez que el usuario visitó nuestro web, el identificador encriptado del usuario, el idioma por defecto y otros elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas. La finalidad de la utilización de dicha información es meramente facilitar la navegación del usuario por el propio web, no haciendo ningún otro uso de la misma. El usuario tiene la opción de impedir la generación de ‘cookiesmediante la selección de la correspondiente opción en su programa Navegador.

10.4. Confidencialidad

El titular del web se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos de forma confidencial y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología.

10.5. Consentimiento expreso del usuario

En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protección de datos de carácter personal y ley 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, expresamente se advierte que el envío de los formularios implicará el consentimiento expreso del usuario para:

a.- El tratamiento automatizado de los datos facilitados para las finalidades expuestas.

b.- Recibir comunicaciones comerciales mediante correo electrónico de las ofertas, promociones y nuevos productos del GRUPO OVELLA NEGRA y sus diferentes empresas, las cuales podrán ser consultadas en el siguiente enlace: http://www.ovellanegrabcn.net/?page_id=631 No obstante, si el usuario no desea continuar recibiendo comunicaciones comerciales puede indicárnoslo mediante comunicación remitida a la siguiente dirección, con asuntoBAJA”: administrador@ovellanegra.net

10.6. Derechos del usuario

Així mateix, se informa al usuario de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protección de datos de carácter personal y demás normativa aplicable al efecto, los cuales podrá ejercitar mediante comunicación remitida a la siguiente dirección, con asuntoLOPD”: administrador@ovellanegra.net

Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones y fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.

11. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO

El titular del web se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar en cualquier momento y sin previa notificación las condiciones de uso del presente web. El usuario quedará obligado automáticamente por las condiciones de uso que se hallen vigentes en el momento en que acceda al web, por lo que deberá leer periódicamente dichas condiciones de uso.

12. LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL

Todas las controversias o reclamaciones surgidas de la interpretación o ejecución del presente Aviso legal se regirán por la legislación española, y se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales del domicilio del titular del web.


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube